Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI NAMESTITVE

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse namestitve gostov podjetja Damir Kokol s.p.kot enotne rezervacijske in trženjske službe in tretjih oseb.

Rezervacije

Potrditev rezervacije s strani gosta posledično konstituira strinjanje z namestitveno pogodbo in splošnimi pogoji poslovanja. Ta sporazum, ki vključuje rezervacijo apartmaja je zavezujoč za obe stranki. Rezervacije za namestitve, ki še niso bile plačane, so veljavne do 18. ure na dan prihoda. Podjetje si pridržuje pravico stornirati rezervacijo po preteku rezervacijskega obdobja. Omejitve, kot je minimalna doba namestitve, avansno plačilo in drugi pogoji se lahko nanašajo na določene časovne termine.

Ko je bila rezervacija enkrat potrjena, ne more biti več spremenjena ali prodana. Apartmaji ne smejo biti prodane tretjim osebam po višji ceni kot je dogovorjeno s podjetjem Damir Kokol s.p. Podjetje ima pravico prekiniti rezervacijo, če je oseba prenesla ali prodala rezervacijo tretji osebi. Podjetje prav tako ne dovoljuje namestitvenih kapacitet uporabljati v druge namene kot namestitev.

Garancija rezervacij, rok odpovedi

 Rezervacije, za katere gost ni ponudil garancije (avansno plačilo ali številka kreditne kartice) bodo stornirane po 18. uri na dan prihoda. V primeru, da gostje ne pridejo na dan prihoda, se bo zaračunala polna cena rezervirane namestitve. Za rezervacije v času praznikov in večjih dogodkov je rok za odpoved minimalno 48 ur pred prihodom, v nasprotnem primeru bo podjetje Damir Kokol s.p. zaračunalo 50 % od celotne cene. 

Avansno plačila namestitve

 Znesek rezervacije mora biti poravnan v naprej oziroma najkasneje ob prihodu v turistično naselje.

Način plačila

 Podjetje sprejema plačila v gotovini (le v EUR), avansna nakazila na TRR in plačilo s kreditno kartico preko spletne trgovine. 

Čas uporane rezervirane namestitve

 Gostje se lahko v rezervirano namestitveno kapaciteto vselijo po 15. uri na dan prihoda. Odhod je potreben do 10. ure na dan odhoda.

Odgovornost podjetja Damir Kokol s.p.

 Podjetje ne sprejema odgovornosti za morebitne poškodbe, nesreče ali dogodke, na katere ne more vplivati.

V primeru nepravilnosti s strani ponudnika namestitve, podjetje sprejema takojšnje pritožbe s strani gostov. Gost je dolžan storiti vse, da do kršitve ne bo prišlo ali maksimalno zmanjšati škodo dogodka. V primeru nastanka škode, povzročene s strani gosta, je gost dolžan poplačati povzročeno škodo. V primeru, da gost parkira avtomobil izven parkirišča namestitve, podjetje Damir Kokol s.p. ni odgovorno za nastalo škodo na vozilu, ampak je parkiranje na lastno odgovornost.

Gost mora morebitno škodo ali pritožbo takoj prijaviti, kasnejše reklamacije ali pritožbe ne bodo upoštevane. Podjetje ne odgovarja za škodo povzročeno s strani tretjih oseb. 

Voucherji in darilni boni

 Voucherji in darilni boni se lahko koristijo zgolj za namestitev v Vili Winter Maribor, izplačilo v gotovini ni možno.

Kajenje prepovedano

 V prostorih in namestitvenih kapacitetah je prepovedano kaditi. V primeru kršenja pogojev je podjetje Damir Kokol s.p. upravičeno zaračunati dodatne stroške čiščenja.

Hišni ljubljenčki

Bivanje hišnih ljubljenčkov je dovoljeno po potrditvi. Doplačilo za bivanje znaša 5 EUR na dan bivanja.

Nestrinjanje s splošnimi pogoji:

V primeru, da se po prebranih splošnih pogojih z njimi ne strinjate, lahko odstop od pogodbe sporočite v roku 10 dni od potrditve rezervacije pisno na info@villamaribor.com.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Uporaba osebnih podatkov

Vaše osebne podatke uporabljamo skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (ime in priimek, vaš elektronski naslov).

Vaše osebne podatke bomo uporabili enkratno za potrebe komuniciranja in priprave ponudbe. S privolitvijo se strinjate in dovoljujete podjetju Damir Kokol s.p., da vaš elektronski naslov še naprej uporablja za potrebe komuniciranja preko spletne pošte.

Vaš elektronski naslov lahko Damir Kokol s.p. uporablja vse do preklica privolitve oziroma do takrat, ko podatki ne bo več služili svojemu namenu. Če ne želite, da se vaš spletni naslov uporablja za namene kot je opisano v  predhodnih odstavkih, imate pravico, da od Damir Kokol s.p. zahtevate popravek ali izbris spletnega naslova. Takšno zahtevo lahko kadarkoli pošljete pisno na naslov info@villamaribor.com

Damir Kokol s.p. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Izključitev odgovornosti

Damir Kokol s.p. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Damir Kokol s.p. ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, Damir Kokol s.p. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja Damir Kokol s.p., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

TOP